Plán biopostrekov na 10 l postreku, vinič, rok 2021

0. postrek 

Répcekén 3 dl (používať nad 15°C), Aquasilikát 0,3 dl

1. postrek – výhonky 5-15 cm

BorOil 0,5 dl, CuproTonic 0,4 dl (alebo Kocide 30g), Répcekén 1 dl, Paralux 0,5 dl, Cellaris (čierna hniloba) 5-10g

2. postrek - pred kvetom
Répcekén 1dl, BorOil 0,5 dl, CuproTonic 0,4 dl (alebo Kocide 30g), Paralux 0,5 dl, Profidol 1 dcl, Cellaris (čierna hniloba) 5-10g

3. postrek - po kvete
Folicit 1dl (alebo FerrumOil 0,5 dl), CuproTonic 0,4 dl (alebo Kocide 30g), Paralux 0,5 dl, Profidol 1 dl,  Novaf. SIRIUS 2,5 dl, Novaferm DUAL 3,5 dl, Cellaris (čierna hniloba) 5-10g

4. postrek - po 7-10 dňoch
Folicit 1 dl (alebo FerrumOil 0,5 dl), CuproTonic 0,4 dl (Kocide 1 kávová lyžica), Paralux 0,5 dl, Power OFF 1 dl


5. postrek - po 10-14 dňoch

Ferrum Oil 0,5 dl (alebo Folicit 1 dl), Paralux 0,5 dl, Power OFF 1dl, Novaferm SIRIUS 2,5 dl, Novaf. DUAL 3,5 dl

6. postrek - po 10-14 dňoch

Ferrum Oil 0,5 dl (alebo Folicit 1dl), Paralux 0,5 dl, Power OFF 1dl, Novaferm SIRIUS 2,5 dl, Novaf. DUAL 3,5 dl

Pozn.: V prípade ladovca aplikujte Aquasilikát 1dl, a na druhý deň postrek v zložení, čo nasleduje v pláne postrekov.

EKOLOGICKÉ BIO POSTREKY – Komplexná ochrana


RÉPCEKÉN

Použitie prípravku:
a.) V predjarnom období (pred pučaním)
Znižuje riziko výskytu prezimujúcich škodcov
vinič (po reze) 3 %- ný roztok
ovocné stromy po reze: 1% roztok
b.) V období vegetácie
Podporuje zdravý a silný rast, zvyšuje úrodnosť, dopĺňa dusík a síru. Vďaka vysokému obsahu síry znižuje riziko múčnatky, resp. primiešaním k prípravku proti múčnatke zvyšuje účinnosť postreku 1 dl prípravku nalejte a zamiešajte do 10 l vody a aplikujte postrekom na nasl. rastlinné kultúry: obilniny, kukurica , cukrová repa, vinič, jablone, hrušky, zelenina Prípravok je možné kombinovať s inými postrekmi, ale odporúčame vykonať skúšku miešateľnosti. Ošetrenie odporúčame vykonať v suchom počasí 3-x počas obdobia vegetácie pri teplotách 0 až 25 C.
Pred použitím pretrepať!
Forma hnojiva: koncentrát suspenzie
Balenie: 1 liter


PARALUX (pred kvitnutím aj po odkvitnutí)

Osvedčený postrek, listové hnojivo, kondicionér
Pôsobenie:
- zvyšuje zelenú hmotu a kvalitu plodov
- napomáha predchádzaniu hubovitých ( chrastavitosť, peronospóra, múčnatka ) a bakteriálnych chorôb zeleniny ( hlavne uhoriek ), viniča, ovocných drevín a ruží
- nemá ochrannú dobu
Prípravok obsahuje výlučne prírodné látky – minerály. Pre ľudský organizmus je neškodný. Použitie ochranných pracovných prostriedkov nie je potrebné.
Dávkovanie: 1 dl Paraluxu rozmiešať v 18-20 l vody a jedenkrát týždenne aplikovať formou postreku. Ošetrenie po daždi opakovať.
Ochranná lehota: 0 dní. Plody postrekovaných rastlín možno konzumovať hneď po aplikovaní postreku!
Balenie: 500 cm3


KOCIDE (pred kvitnutím aj po odkvitnutí)

Meďnatý prípravok proti hubovým chorobám, listovej škvrnitosti a bakteriózam
Pôsobenie:
Kontaktný fungicíd, ktorý na povrchu rastlín vytvorí tenkú súvislú kryciu vrstvu, ktorá ho chráni pred infekciou. Má výborný účinok proti pravým plesniam a bakteriálnym chorobám. Vďaka špeciálnej štruktúre aktívnych častí medi, ktoré majú veľký povrch, je celková dávka metalickej medi je nižšia o 25 – 50 % pri zachovaní rovnakej biologickej účinnosti.
Dávkovanie:
Vinič      pleseň révová, červená spála viniča      30 g/10 litrov
Miešateľnosť:
Prípravok nie je miešateľný s inými prípravkami ako Myco-Sin VIN. Dá sa miešať s inými prípravkami (HFMycol, AquaVitrin K, VitiSan), insekticídmi Biobit XL, WP, Novodor, a NeemAzal.
Ochranná lehota: hrozno muštové 35 dní, hrozno stolové 7 dní
Balenie: 100 g
BorOil (hlavne pred kvitnutím, ale aj po odkvitnutí)

bór 2,1%a 4,2% pomarančový olej
Kvapalné listové hnojivo s obsahom bóru zlepšuje výživu rastlín bórom. Napomáha obmedzovať napadnutie savými a žravými škodcami a taktiež múčnatkou.
Použitie:
Zlepšuje výživu rastlín bórom. Obsahuje 4,2% za studena lisovaného pomarančového oleja, ktorý zaisťuje priľnavosť a rovnomerné rozmiestnenie hnojiva na listovej ploche. Obmedzuje napadnutie savými a žravými škodcami a taktiež múčnatkou.
Spôsob aplikácie:
- opakované postreky v ohrozených porastoch (3 aplikácie) v 7-10 dňových intervaloch sa prejaví pozitívne pôsobenie na múčnatku vo vinohradoch a na uhorkách
POZOR: pri predávkovaní môže byť fytotoxický
Dávkovanie: 0,2 – 0,3%-ná koncentrácia (2 cl - t.j. štamperlík - /10 l)
Miešateľnosť:
Nemiešať s meďnatými prípravkami a rastlinnými olejmi. V prípadne Tank mixu treba použiť dolnú hranicu oboch prípravkov (Prev-B2 a síry), nepostrekovať pri vysokých teplotách.
Ochranná lehota: 0 dní
Balenie: 1l
NOVAFERM DUAL (po odkvitnutí)

Bakteriálne hnojivo
Tekuté listové organické hnojivo z úplne nového pohľadu zaobchádzanie s rastlinami, obsahujúce Azotobacter spp., Azospirillum spp., Bacillus licheniformis.
Použitie:
Listové bio hnojivo, ktoré vďaka obsahu prirodzených baktérií a z nich tvorených enzýmov zabezpečí zvýšenie výnosu a celkového habitu rastliny, zároveň výrazne podporuje zdravie, životaschopnosť a odolnosť rastlín.
Dávkovanie:
Vinohradníctvo         3 – 3,5 % (5-20 litrov /ha; 3 dl/10 l)
Spôsob aplikácie:
Aplikuje sa bežnými postrekovačmi podľa toho akú obrábaciu technológiu aplikujeme. Aplikácia prípravku je možná počas celého dňa, lebo nie je citlivé na slnko ( UV ), nehrozí riziko spálenia listov rastlín.
Miešateľnosť:
Môže sa riediť a používať zo všetkými prípravkami ktoré neničia baktérie.
Ochranná lehota: 0 dní
Balenie: 1l


Scroll To Top