EKOLOGICKÉ BIO POSTREKY – Komplexná ochrana


RÉPCEKÉN

Použitie prípravku:
a.) V predjarnom období (pred pučaním)
Znižuje riziko výskytu prezimujúcich škodcov
vinič (po reze) 3 %- ný roztok
ovocné stromy po reze: 1% roztok
b.) V období vegetácie
Podporuje zdravý a silný rast, zvyšuje úrodnosť, dopĺňa dusík a síru. Vďaka vysokému obsahu síry znižuje riziko múčnatky, resp. primiešaním k prípravku proti múčnatke zvyšuje účinnosť postreku 1 dl prípravku nalejte a zamiešajte do 10 l vody a aplikujte postrekom na nasl. rastlinné kultúry: obilniny, kukurica , cukrová repa, vinič, jablone, hrušky, zelenina Prípravok je možné kombinovať s inými postrekmi, ale odporúčame vykonať skúšku miešateľnosti. Ošetrenie odporúčame vykonať v suchom počasí 3-x počas obdobia vegetácie pri teplotách 0 až 25 C.
Pred použitím pretrepať!
Forma hnojiva: koncentrát suspenzie
Balenie: 1 liter


PARALUX (pred kvitnutím aj po odkvitnutí)

Osvedčený postrek, listové hnojivo, kondicionér
Pôsobenie:
- zvyšuje zelenú hmotu a kvalitu plodov
- napomáha predchádzaniu hubovitých ( chrastavitosť, peronospóra, múčnatka ) a bakteriálnych chorôb zeleniny ( hlavne uhoriek ), viniča, ovocných drevín a ruží
- nemá ochrannú dobu
Prípravok obsahuje výlučne prírodné látky – minerály. Pre ľudský organizmus je neškodný. Použitie ochranných pracovných prostriedkov nie je potrebné.
Dávkovanie: 1 dl Paraluxu rozmiešať v 18-20 l vody a jedenkrát týždenne aplikovať formou postreku. Ošetrenie po daždi opakovať.
Ochranná lehota: 0 dní. Plody postrekovaných rastlín možno konzumovať hneď po aplikovaní postreku!
Balenie: 500 cm3


BIOBIT XL

Selektívny biologický prípravok k regulácii húseníc škodlivých motýľov
Pôsobenie: Pôsobí proti požerom škodiacich húseniciam motýľov. Účinnou látkou sú toxíny vo forme bielkovinných krištáľov produkované baktériami B. thuringiensis ssp. kurstaki. Potom čo húsenice tieto krištáli požerú, dochádza k aktivácii toxínov a k poškodeniu črevnej steny húseníc. Počas 30 minút húsenice prestanú s požieraním a po 2-5 dňoch zahynú. Nepôsobí na dospelé motýle a nie je škodlivý pre užitočný hmyz a stavovce.
Dávkovanie:
Viničobaľovač jednopásový, obaľovač mramorovaný1,5-2 liter/1 ha 0,5 % koncentrácii: 0,5 dl/10 litrov vody

Spôsob aplikácie: 
- najvyšší účinok má na húsenice v najmladšom štádiu, aplikácia sa prevádza v čase výskytu húseníc
- aplikuje sa za stáleho počasia, pri teplotách minimálne 15 o C
- aplikuje sa bežnými typmi pozemných aplikátorov
Miešateľnosť:
Je miešateľný s väčšinou fungicídov a rastlinných hnojív, okrem vysoko alkalických výrobkov (VitiSan a AquaVitrin K). Nemiešať s NeemAzalom.
Ochranná lehota: 0 dní
Skladovanie: pri teplote 5-20°C, v suchých, chladných miestnostiach 2 roky v originálnom obale
Balenie: 0,5 l


ALGINURE (pred kvitnutím aj po odkvitnutí)

Výluh z morských rias, rastlinné aminokyseliny, algináty, fosfonáty Iný prípravok zvyšujúci odolnosť rastlín proti hubovým chorobám
Pôsobenie:
Po použití prostriedku dôjde v rastline ku zvýšeniu obsahu fytoalexínov a ďalších látok, ktoré zvyšujú obranyschopnosť rastlín voči hubovým chorobám. Prípravok pôsobí preventívne a nemá priamy vplyv na patogéna.
Spôsob aplikácie: 
- preventívne, pred rozšírením infekcie
- vinič: 3-krát, pred kvetom, v dobe kvitnutia, po kvete (4,5 – 5 l/ha; 1 dl/10 l)
Miešateľnosť:
Nesmie byt použitý spoločne zo zásaditými prostriedkami. Dá sa miešať s meďnatými prípravkami.
Ochranná lehota: 0 dní
Balenie: 1l


KOCIDE (pred kvitnutím aj po odkvitnutí)

Meďnatý prípravok proti hubovým chorobám, listovej škvrnitosti a bakteriózam
Pôsobenie:
Kontaktný fungicíd, ktorý na povrchu rastlín vytvorí tenkú súvislú kryciu vrstvu, ktorá ho chráni pred infekciou. Má výborný účinok proti pravým plesniam a bakteriálnym chorobám. Vďaka špeciálnej štruktúre aktívnych častí medi, ktoré majú veľký povrch, je celková dávka metalickej medi je nižšia o 25 – 50 % pri zachovaní rovnakej biologickej účinnosti.
Dávkovanie:
Vinič      pleseň révová, červená spála viniča      30 g/10 litrov
Miešateľnosť:
Prípravok nie je miešateľný s inými prípravkami ako Myco-Sin VIN. Dá sa miešať s inými prípravkami (HFMycol, AquaVitrin K, VitiSan), insekticídmi Biobit XL, WP, Novodor, a NeemAzal.
Ochranná lehota: hrozno muštové 35 dní, hrozno stolové 7 dní
Balenie: 100 g


COCANA (po odkvitnutí)

Mazľavé draselné kokosové mydlo
Prípravok zvyšujúci odolnosť rastlín voči chorobám
Použitie:
Prostriedok sa používa pri extrémne silnom napadnutí viniča múčnatkou, keď už nie je možné problém riešiť bežnými preventívnymi prostriedkami. Pri pestovaní jadrového ovocia Cocana spôsobí na zníženie citlivosti plodov voči hubovým chorobám a podporuje ich vzhľad a taktiež obmedzuje napadnutie hrdzavitosťou.
Spôsob aplikácie:
- po objavení škodlivého činiteľa
- aplikovať pod vysokým tlakom vo vysokej dávke vody, aby došlo k umytiu mycélií patogéna
- následne po tomto ošetrení sa vykonajú štandardné ošetrenia bežnými preventívnymi prípravkami
Dávkovanie: pri silnom napadnutí viniča 2 dl do 10 litrov vody
Miešateľnosť:
Prípravok Cocana nie je možné miešať s Biobitom, Madexom a prípravkom Myco-Sin VIN. Je možné miešať s prípravkom VitiSan.
Ochranná lehota: 0 dní
Balenie: 1l


PREV B2 (hlavne pred kvitnutím, ale aj po odkvitnutí)

bór 2,1%a 4,2% pomarančový olej
Kvapalné listové hnojivo s obsahom bóru zlepšuje výživu rastlín bórom. Napomáha obmedzovať napadnutie savými a žravými škodcami a taktiež múčnatkou.
Použitie:
Zlepšuje výživu rastlín bórom. Obsahuje 4,2% za studena lisovaného pomarančového oleja, ktorý zaisťuje priľnavosť a rovnomerné rozmiestnenie hnojiva na listovej ploche. Obmedzuje napadnutie savými a žravými škodcami a taktiež múčnatkou.
Spôsob aplikácie:
- opakované postreky v ohrozených porastoch (3 aplikácie) v 7-10 dňových intervaloch sa prejaví pozitívne pôsobenie na múčnatku vo vinohradoch a na uhorkách
POZOR: pri predávkovaní môže byť fytotoxický
Dávkovanie: 0,2 – 0,3%-ná koncentrácia (2 cl - t.j. štamperlík - /10 l)
Miešateľnosť:
Nemiešať s meďnatými prípravkami a rastlinnými olejmi. V prípadne Tank mixu treba použiť dolnú hranicu oboch prípravkov (Prev-B2 a síry), nepostrekovať pri vysokých teplotách.
Ochranná lehota: 0 dní
Balenie: 1l


VITI SAN (pred kvitnutím aj po odkvitnutí)

hydrogén bikarbonát draselný
Iný prípravok zvyšujúci odolnosť rastlín proti múčnatke a plesni sivej (Botrytis cinerea) u viniča, múčnatke a chrastavitosti jadrovín, múčnatke na zelenine a ružiach.
Pôsobenie:
Prostriedok spôsobuje zmenu pH na listoch a čím zabráni klíčeniu spór a obmedzuje rast mycélia múčnatky.
Spôsob aplikácie:
- ošetruje sa preventívne pre zvýšenie účinku je vhodné pridať olej (HF-Mycol 0,3 %)
- podľa infekčného tlaku opakovať ošetrenie v 7-10 dňových intervaloch
Dávkovanie: vinič 1 % (8-10kg/ha; 10 dkg/10 l)
Miešateľnosť:
Nie je miešateľný s prípravkami: Biobit, Myco-Sin VIN. Je miešateľný s meďnatými prípravkami, s inými prípravkami HF-Mycol a Cocana.
Ochranná lehota: 0 dní
Balenie: 1000 g


NOVAFERM DUAL (po odkvitnutí)

Bakteriálne hnojivo
Tekuté listové organické hnojivo z úplne nového pohľadu zaobchádzanie s rastlinami, obsahujúce Azotobacter spp., Azospirillum spp., Bacillus licheniformis.
Použitie:
Listové bio hnojivo, ktoré vďaka obsahu prirodzených baktérií a z nich tvorených enzýmov zabezpečí zvýšenie výnosu a celkového habitu rastliny, zároveň výrazne podporuje zdravie, životaschopnosť a odolnosť rastlín.
Dávkovanie:
Vinohradníctvo         3 – 3,5 % (5-20 litrov /ha; 3 dl/10 l)
Spôsob aplikácie:
Aplikuje sa bežnými postrekovačmi podľa toho akú obrábaciu technológiu aplikujeme. Aplikácia prípravku je možná počas celého dňa, lebo nie je citlivé na slnko ( UV ), nehrozí riziko spálenia listov rastlín.
Miešateľnosť:
Môže sa riediť a používať zo všetkými prípravkami ktoré neničia baktérie.
Ochranná lehota: 0 dní
Balenie: 1l

Scroll To Top