Vínne vady a choroby, všeobecné rady a pokyny

Prevdepodobnosť výskytu vínnych vád a chorôb nemôžeme úplne vylúčiť, ale dodržiavaním určitých pravidiel môžeme znížiť.

Vínne vady vznikajú dôsledkom nesprávneho termínu zberu a technológie spracovania, nedostatočnej kvality hrozna (nedozreté, prezreté hrozno, nahnilé hrozno), nedostatočnej pivničnej hygieny, nesprávnej kvasnej technológie a nesprávneho skladovania a školenia vína.

Defekty kvasenia

                Ťažké naštartovanie kvasenia vyskytuje sa hlavne v prípade spontánneho kvasenia, ale občas aj v prípade riadeného kvasenia dôsledkom nedostatočnej výživy kvasiniek. Pridaním dostatočného množstva kvalitnej kvasinkovej výživy sa kvasenie naštartuje. Najlepšie sú výživy Uvavital, WynTube Full, alebo Bi-O-Sal Complex . V takýchto prípadoch sa odporúča pri rehydratácii kvasiniek použiť prípravok Go Ferm, EndoFerm, alebo Lifty Senze.

                Vleklé kvasenie – nedostatočná výživa kvasiniek. Pridať WineTube Prolife 20g/100l, alebo EndoFerm 20g/100l, prípadne Uvavital (Bi-O-Sal Complex) 3x10g každý druhý deň

                Sírkové tóny počas kvasenia – nedostatočná výživa kvasiniek. Pridať WineTube Prolife 20g/100l, alebo EndoFerm 20g/100l, prípadne Uvavital (Bi-O-Sal Complex) 3x10g každý druhý deň. Ak ani to nepomôže, tak pridať 5ml/100l Copper DC.

                Mliečné a manitové kvasenie – vzniká po ukončení alkoholického kvasenia, hlavne vo vínach, ktoré obsahujú zbytkový cukor a málo kyselín. Baktéria mliečneho kvasenia premieňajú cukry a kyselinu jablčnú na kyselinu mliečnu a prchavé kyseliny, a následne kyselinu mliečnu na kyselinu octovú a oxid uhličitý. Pri manitovom kvasení vzniká manit, alkohol sladkastej chuti. Objaví sa slabý octový zápach.

Baktérie mliečneho kvasenia sa dajú ešte v počiatočnej fáze odstrániť filtrovaním, následne je potrebné znovunaštartovať kvasenie a vykvasiť víno do sucha. V pokročilom štádiu sa to nedá liečiť.

                Maslové kvasenie – doprevádza mliečne kvasenie – baktéria maslového kvasenia rozkladajú cukry a kyselinu vínnu na kyselinu maslovú, oxid uhličitý a vodu. Víno dostane octový zápach. Môže pomôcť filtrácia a vykvasenie do sucha.

Vínne vady

                Slabé odrodové znaky vína – Ošetriť s prípravkom Copper DC 5ml/100l a dôkladne zamiešať do celého objemu. Pridanie enzýme Lallzyme Beta 5g/100l.

                Otvorenie aróm a chutí „uzavretých“ vín – Ošetriť s prípravkom Copper DC 7-10ml/100l

                Sulfidové zápachy – „sírka“ (vajce, spálená guma, kapusta, kukurica) vo víne:

a.)    Ošetrenie bez následného stáčania pomocou prípravku Copper DC

Postup: Pred ošetrením spravíme skúšku v malom. Do dvoch pohárov nalejeme víno , ktoré je napadnuté sírkou. Do jedného pohára kvapneme 2-3 kvapky prípravku Copper DC , porovnáme ošetrenú a neošetrenú vzorku. Keď v ošetrenej vzorke je menej zápachov, pristúpime k ošetreniu celého objemu, opačnom prípade ošetrenie nemá význam, prípadne sa jedná o inú vínnu vadu.

Do celého objemu pridáme Copper DC v množstve 10ml/100l a dôkladne zamiešame. Odobereme vzorku do pohára, zistíme, či ten zápach úplne zmizol, keď áno, tak ošetrenie je ukončené, v opačnom prípade prídáme ďalších 10ml a celú procedúru zopakujeme, potom pokračujeme už len pridaním 5ml až kým sulfitové zápachy úplne nezmiznú.

b.)    Ošetrenie s následným stáčaním:

  1. Ošetrenie pomocou prípravku Reduless

Špeciálne upravené vínne kvasinky Reduless, v ktorých bunkách vo vysokej koncentrácii je zabudovaná organická meď, ktorá sa uvoľňuje len keď vstupuje do reakcie so sulfidovými látkami. Dá sa aj opakovane používať. Pri dodržaní návodu na použitie sa nedá predávkovať, čiže sa nemôže do vína dostať meď, čo je veľká výhoda. Maximálne týždeň po aplikácii treba víno stočiť.

  1. Ošetrenie pomocou prípravku Merkapta alebo Kupzit

Preparáty sú založené na báze citranu meďnatého a bentonitu. Pred použitím sa odporúča na zistenie optimálnej dávky skúšobné čírenie. Treba dávať veľký pozor na predávkovanie! Po 2-3 dňoch treba víno stočiť.

                Zoxidované (zvetralé) víno – Clarapol DC, pri silnejších oxidačných tónoch DC-Pol G (100% PVPP granulát).

Na určenie optimálnej dávky treba spraviť skúšku v malom!

HOREUVEDENÉ PRÍPRAVKY NÁJDETE KLIKNUTÍM SEM: prípravky na ošetrenie muštu a vína


Scroll To Top