Meracie prístroje a pomôcky pre rmutovanie 

Refraktometer na meranie alkoholumeranie obsahu alkoholu v destilátoch

37,00 €

Refraktometer na meranie cukornatosti (BRIX%) stanovenie cukornatosti hroznameranie zostatkového cukru v kvase

37,00 €

pH meter ADWA AD-12meranie pH kvasumeranie pH muštupríprava kvasu na pálenie

56,00 €

Set meracích pomôcok na kvas:Refraktometer na meranie cukornatostipH meter (meranie kyslosti)príprava kvasu na pálenie

89,00 €

Set meracích pomôcok na kvas:Refraktometer na meranie cukornatosti Refraktometer na meranie obsahu alkoholu (objemové percentá) pH meter (meranie kyslosti)príprava kvasu na pálenie

120,00 €
Zobrazujem 1 - 5 z 5 produktov

Scroll To Top